uvex are o misiune importantă. Aceea de a proteja oamenii. Acum relevanța misiunii a devenit mai importantă, uvex protejează oamenii și planeta. Este inclusă în această misiune responsabilitatea față de oameni și mediu. 

uvex și-a propus proiecte ambițioase în perioada ce urmează, acestea vizând economia, mediul și societatea. Compania, în fabricile sale, lucrează pentru a crește eficiența energetică și a deveni neutră din punct de vedere al emisiilor de carbon în viitorul apropiat. Standardele înalte de calitate pentru produse sunt combinate cu dezvoltarea conceptelor de reciclare și utilizarea materialelor bio. Durata de viață și sustenabilitatea produselor uvex ajută la reducerea deșeurilor și conservarea resurselor.

Sub motto-ul „protejarea planetei”, uvex prezintă pentru prima dată un sistem complet de produse ecologice.

Utilizând materiale reciclabile: 

- Pentru a conserva resursele și a proteja mediul înconjurător uvex prelucrează diferite materiale reciclate. Poliamidă reciclată din surplusul de producție, materiale plastice PET reciclate din sticle de băut folosite pentru fabricarea ramelor ochelarilor de protecție, accesorii pentru ochelari, precum și ochelari de lectură fabricați din 70% post-reciclat de consum.

Nefolosind substanțe periculoase:

- uvex nu folosește substanțe periculoase pentru sănătate în conformitate cu regulamentul REACH (UE). Pe lângă acest lucru grupul uvex are elaborată o listă de substanțe restricționate. Politica corporativă a firmei urmărește oferirea produselor ce nu conțin ingrediente periculoase, pentru a nu fi afectați nici consumatorul și nici mediul înconjurător. Produselor ce vin în contact cu pielea (EIP) le sunt aplicate cele mai stricte criterii care depășesc directivele UE aplicabile. 

Reducerea deșeurilor:

- Pentru a proteja mediul înconjurător, uvex lucrează pentru a reduce deșeurilor în cât mai multe locuri diferite. Se examinează în mod regulat utilizarea resurselor în unitățile de producție la fața locului pentru a verifica îmbunătățirile ce pot fi aduse procedurilor și proceselor. În acest scop este implementat efortul de reducere a materialului din carton prin modificarea dimensiunilor ambalajelor și reutilizarea cutiilor de transport. În cazul echipamentelor de târg uvex mizează și pe concepte de împrumut – materialele pot fi folosite și de alte companii ulterior. 


Energie verde: 

- Dat fiind faptul că protecția mediului începe cu electricitatea, grupul uvex folosește energia verde în locațiile sale din Germania. Acest lucru este valabil și pentru locațiile uvex safety Cagi în Italia, Swedsafe în Suedia și Heckel în La Walck (Alsacia), Franța.

- ISO 50001 obligă uvex să verifice dacă a realizat economii continue de energie. Economisirea energiei electrice de-a lungul lanțului valoric are, de asemenea o prioritate ridicată. uvex asigură o protecție durabilă prin implementarea continuă a măsurilor de sustenabilitate la propriile unități de producție din întreaga lume. Măsurile individuale includ iluminatul cu LED-uri, mașini de ultimă generație și procesul de recuperare al căldurii.

Folosind materiale bio:

- Grupul uvex consideră că materialele vegetale și cele bio, reprezintă viitorul. Din acest motiv HDPE (polietilenă de înaltă densitate) din trestie de zahăr, Lavalan (lână presată), Prolan (lână presată de oaie bavareză), spume PU pe bază de ulei de rapiță, textile din sticle PET reciclabile pe lângă fibre de bambus, poliamidă pe bază de bambus, poliamidă pe bază de bio, precum și alte materiale plastice dezvoltate pe bază de ulei de ricin sunt deja folosite într-o mare varietate de produse uvex 

Produse durabile: 

- Grupul uvex iese în evidență prin oferirea unei calități îmbunătățite ce poate fi verificată empiric a produselor. Aceste lucru se poate observa în straturile de acoperire ale ochelarilor de protecție, de exemplu. Prin urmare clienții uvex trebuie să cumpere produse noi mai rar, deoarece produsele au o rezistență ridicată folosirii zi de zi pentru o mai lungă perioadă de timp. Acest lucru favorizează economisirea banilor pe termen lung, a resurselor valoroase și generează mai puține deșeuri. 

Reducerea emisiilor de CO2: 

- La diferite nivelui, gupul uvex și-a stabilit obiectivul de a reduce continuu emisiile de CO2. În Germania uvex furnizează energie verde pe baza energiilor 100 regenerabile, pe lângă gazul neutru în CO2. Se folosește infra fürth gmbh pentru a compensa emisiile de CO2 produse de procesele de ardere a gazelor. Sprijină proiecte de protecție a climei. Sunt fabricate produse inovatoare și sunt oferite servicii  pentru piața globală la fabricile proprii de producție uvex, multe situându-se în Germania și Europa. Acest lucru garantează în primul rând calitate ridicată, asigurând totodată că rutele de transport sunt cât mai scurte posibil. Grupul uvex aduce o contribuție importantă la reducerea amprentei sale ecologice prin implementarea regulată a activităților de durabilitate la unitățile sale de producție. 

Eticheta de sustenabilitate uvex poate fi găsită pe produse și pe ambalajele acestora, precum și la standurile de târguri sau în cataloagele uvex. Prin această abordare uvex dorește să-și sublinieze angajamentul față de aceste domenii de sustenabilitate, ci și să crească gradul de conștientizare cu privire la practicile de afaceri ecologice și responsabile din punct de vedere social.