Informații utile pentru consumatori

Prevederile legale privind caracteristicile elementelor de EIP

Condițiile pe care trebuie să le îndeplinească Echipamentele Individuale de Protecție sunt:

 • Elementele de EIP trebuie sa corespundă condițiilor de muncă existente și factorilor de risc la care lucrătorii sunt expuși; 
 • Elementele de EIP trebuie să fie pe măsura lucrătorului care le utilizează – aspecte ce țin dimensiunile acestuia, numărul de kilograme și starea sa de sănătate; 
 • Elementele de EIP trebuie să fie destinate purtării de către o singură persoană;  
 • În cazul în care aceleași elemente de EIP vor fi purtate de mai mulți lucrători, se vor respecta prevederile legale privind sănătatea și igiena acestora. 

 

H.G 1048 / 2006 reglementează cerințele minime de sănătate și securitate, privind utilizarea de către angajați a echipamentelor individuale de protecție la locul de muncă. Lista elementelor de EIP prevăzută de H.G. 1048 / 2006 implică următoarele categorii: 

 • Protecția capului (craniului); 
 • Protecția picioarelor; 
 • Protecția ochilor și a feței; 
 • Protecția respiratorie; 
 • Protecția auzului; 
 • Protecția corpului, brațelor, mâinilor; 
 • Protecție împotriva intemperiilor; 
 • Îmbrăcăminte reflectorizantă; 
 • Centuri de securitate; 
 • Frânghii de securitate; 
 • Protecția pielii. 


Mai mult decât atât, Hotărârea de Guvern 1048 / 2006 conține o listă exhaustivă de sectoare lucrative, în care se poate impune utilizarea Echipamentului Individual de Protecție: lucrări de construcții, lucrări rutiere, lucrări în containere, lucrări în spații înguste, lucrări în cuptoare industriale alimentate cu gaz, lucrări pe șantiere, lucrări în spații de depozitare etc. 

Obligativitatea utilizării Echipamentului Individual de Protecție (EIP) determină condiții optime de lucru, pentru siguranța și sănătatea angajaților expuși unor factori de risc cu grad ridicat, iar utilizarea unor elemente optime de EIP, conform dimensiunilor angajaților și a stării lor de sănătate, contribuie la un randament mai bun, indiferent de domeniul / mediul în care activează. 

 

Certificatul de garanție asigură consumatorul de toate drepturile conferite de legislația în vigoare.

Perioada de garanție este de 6 luni de la data achiziționării produsului, conform legislației în vigoare și a politicii comerciale ale producătorilor. Reclamațiile apărute din partea consumatorilor într-un termen de 6 luni pot fi soluționate doar în cazul în care produsul a avut un defect de fabricație, nu și în condițiile de uzură normală.

În perioada de garanție consumatorul depune reclamația referitoare la produsele necorespunzătoare la vânzător.

În conformitate cu legislația curentă, există posibilitatea ca în decurs de 14 zile calendaristice, de a se înlocui un produs similar sau de a se restitui contravaloarea lui, dacă produsul nu este utilizat, nu și-a pierdut calitățile de consum, și dacă se dovedește achiziționarea acestuia de la vânzător.

Termenul de soluționare a reclamațiilor este de 14 zile, de la data primirii reclamației.

Vânzătorul va rambursa contravaloarea produselor returnate, cu excepția costurilor suplimentare determinate de alegerea cumpărătorului a altei modalități de livrare oferit de comerciant, fără întârzieri nejustificate, într-un termen de maxim 30 zile calendaristice de la data recepției produsului returnat, conform legislației in vigoare.

Vânzătorul își asumă responsabilitatea pentru neconformitatea produsului la momentul când acesta a fost livrat (achiziționat), înainte de expirarea celor 6 luni de la data achiziționării produsului către cumpărător.

Pentru ca reclamația să fie validă produsul trebuie să fie în aceeași stare în care a fost livrat către clientul final (fără pete, fără tăieturi, fără ciupituri, uscat, curat).

Vânzătorul nu își asumă neconformitatea produsului în cazul în care cumpărătorul cunoștea discrepanța sau, evaluând în mod rezonabil, a observat fără a înștiința. Dacă acest lucru nu este notificat vânzătorului într-un termen de 30 zile, clientul își pierde dreptul de a depune reclamația.

În cazul în care produsul nu este conform, cumpărătorul poate cere înlocuirea acestuia cu unul nou, la aceeași valoare, sau prin achitarea costurilor suplimentare dacă acestea sunt necesare. Clientul poate solicita de asemenea returnarea contravalorii produsului.

Safety Grup-RO nu este responsabilă pentru :

-          Uzura normală a produselor

-          Pentru incompatibilitatea din punct de vedere al mărimilor produselor (inclusiv pentru cele aduse pe comandă specială), pentru comoditate și confort de utilizare,

-          Daune cauzate de lipsa de întreținere corespunzătoare sau utilizarea necorespunzătoare (aplicații diferite față de cele recomandate de producător)

-          Decolorarea produselor sau a părților componente ale acestora în urma expunerii la factorii mediu

-          Deteriorări suferite de produs în urma unor evenimente extraordinare (accidente, incendii, cutremure, inundații etc

-          Defecte produse de transport, manipulare și și depozitare a produsului în condiții improprii, precum și în cazul intervenției asupra produsului de către acțiunilor animalelor de companie, rozătoare, dăunători;

-          Defecte cauzate de utilizarea neadecvată sau incorectă a produsului în condiții improprii , inclusiv în caz de șocuri mecanice voluntare sau involuntare (frecare, lovire, agățare, rupere, sfâșiere, etc.)

-          Intervenția efectuată asupra produsului de persoane neautorizate inclusiv vopsirea produsului

-          Întreținere defectuoasă (curățarea folosind metode sau produse neadecvate)

-          În cazul specific al încălțămintei disconfortul, rănile, sau deformările piciorului și deteriorarea încălțămintei provenite de la purtarea încălțămintei de mărime sau formă nepotrivită cu piciorul, precum și utilizarea și întreținerea incorectă este exclusiv în responsabilitatea consumatorului și anulează garanția

 

Echipamentul individual de protecție

Echipamentul individual de protecție include orice tip de echipament ce se intenționează a fi utilizat de lucrători cu scopul protejării acestora împotriva unui pericol asupra securității și sănătății în muncă.

Echipamentul individual de protecție trebuie folosit numai după ce s-au luat toate celelalte măsuri de prevenire a eventualelor pericole rămase.

Dacă sunt utilizate mai multe echipamente de protecție acestea trebuie să fie coordonate între ele.

Echipamentele de protecție trebuie să fie etichetate în conformitate cu prevederile legale relevante -CE. Echipamentul trebuie ales conform scopului protecției, condițiilor ergonomice și confortul purtătorului.

Mănuși de protecție

Mănușile de protecție destinate protecției individuale trebuie să fie curățate adecvat, dezinfectate, sau dacă este cazul, aruncate după folosire.

Mănușile de protecție trebuie să fie etichetate CE de către producător.

Mănușile de protecție trebuie să fie alese individual  pentru fiecare activitate. Pictogramele imprimate informează utilizatorul cu privire la tipul de pericole de care acestea protejează purtătorul.

                Încălțăminte de protecție

Orice persoană care riscă accidentări ale picioarelor cauzate de căderi de obiecte și materiale, sau de lucrul cu mase fierbinți sau foarte reci, trebuie să poarte încălțăminte de protecție adecvată. Echipamentul trebuie ales în conformitate cu scopul protecției, condițiile ergonomice și să fie potrivit purtătorului.

În funcție de cerințe, încălțămintea trebuie să ofere protecția degetelor, a gleznei, a metatarsienelor.

Încălțămintea de protecție trebuie să fie păstrată în condiții bune, și aruncată dacă se constată că efectul de protecție nu mai este garantat. Durata de purtare depinde de uzură și de modul de folosință.

Încălțămintea de protecție trebuie să fie marcată conform reglementărilor cu marcajul CE de către producător

Cască de protecție

Orice lucrător ce riscă accidentări ale capului cauzate de căderi de obiecte sau materiale,  sau cauzate de mase fluctuante, sau de ciocniri cu obstacole, trebuie să poarte cască de protecție adecvată.

                Aceasta se aplică mai ales lucrărilor de construcție, în apropierea sau vecinătatea schelelor și a locurilor de muncă la înălțime, lucrărilor de demolare, lucrărilor de săpătură, șanțuri, canale, puțuri, tunele,  subterane, lucrări de detonare, lucrărilor în zona elevatoarelor, a echipamentelor de ridicare, macarale, oțelării și lucrări la liniile supraterane și echipamente cu percuție.

                Căștile de protecție fabricate din materiale termoplastice sunt predispuse la uzură și fragilitate ridicată din cauza factorilor externi, precum vremea, radiațiile ultraviolete, etc. Acestea trebuie schimbate după patru ani de la data fabricației. De asemenea, căștile care au defecte vizibile trebuie imediat scoase din folosință.

                Antifoane

                Dacă nu se poate exclude ca expunerea zilnică la zgomot a lucrătorilor nu depășește nivelul de evaluare de 85 dB, trebuie să se furnizeze echipament de protecție a urechilor adecvat.

Surzirea cauzată de zgomot este boala profesională nr 1 în industria construcțiilor și este incurabilă. Vătămarea auzului poate fi cauzată de un nivel de evaluare mai mare de 85 dB (A). Orice persoană ce lucrează într-un mediu cu zgomot ridicat, trebuie să poarte echipament de protecție al urechilor și să-și verifice auzul la intervale regulate. Măsurile tehnice și/sau organizatorice de reducere a zgomotului au prioritate față de EIP! (“Prevenire colectivă a pericolelor înainte de prevenirea individuală”).

Echipamentul de protecție a urechilor necesar trebuie să fie furnizat angajaților numai după ce toate celelalte măsuri tehnice au fost excluse, dacă există un nivel constant de zgomot echivalent energetic mai mare de 85 dB (A).

                Lucrătorii trebuie să primească regulat instrucțiuni cu privire la pericolele pentru auz, ajustare, utilizare, timp de purtare, curățarea și întreținerea echipamentului de protecție (antifoanelor) în funcție de informațiile primite de la producător.

                Ochelari de protecție

                Dacă există riscul vătămării ochilor și a feței, angajatorul trebuie să furnizeze lucrătorilor protecție pentru ochi și față. Echipamentul de protecție pentru ochi și față ce este purtat tot timpul,  trebuie să se potrivească cu anatomia purtătorului și să aibă etichetă personală. Protecția ochilor și a feței trebuie limiteze cât mai puțin câmpul de vizibilitate al purtătorului.

Zonele în care este necesară protecția ochilor și a feței trebuie semnalizate clar și permanent. Când se lucrează sub tensiune, echipamentul de protecție trebuie să fie realizat din materiale izolatoare.

               

 

Protecție respiratorie

Orice lucrător expus la gaze, vapori sau materii în concentrații ce reprezintă un pericol pentru sănătate (§ 21 Par. 3) trebuie să primească protecție adecvată a respirației. Dacă concentrația de oxigen în aerul ambiental este prea scăzută, angajatul trebuie să primească echipament cu oxigen.

Conținutul de oxigen din aerul respirat trebuie să fie de cel puțin 17 % vol.

Trebuie folosit echipament de protecție pentru aparatul respirator certificat CE. Când se utilizează acest echipament de protecție, este necesară examinarea medicală conform Ordonanței de monitorizare a sănătății. Este obligatorie instruirea, instructajul și practica cu privire la utilizarea echipamentului de protecție. Durata maximă de purtare trebuie monitorizată.

                Dispozitivele de filtrare trebuie folosite numai dacă în aerul ambiental concentrația de oxigen este de cel puțin 17%. Nu se folosesc dispozitive de filtrare dacă ventilația din containere, puțuri, conducte, canale, gropi, spații înguste este inadecvată.

                Cu cât clasa de filtrare (P1-P3), este mai mare, cu atât gradul de filtrare este mai bun, dar în același timp efortul respirator și scurgerile de aer cresc. Semi-măștile ce filtrează particule, (FFP filter class) trebuie schimbate cel puțin o dată pe zi din motive de igienă. Când se utilizează semi-măști sau măști de hârtie cu filtru adecvat, capacitatea de filtrare este mai mică.

                Când se selectează dispozitivele de filtrare este important să se ia în considerare contaminatorii aerului, precum particule, gaze și vapori. Filtrele de particule trebuie înlocuite dacă efortul respirator a devenit neplăcut de mare, ca rezultat al depozitării de praf sau umezeală, sau la sfârșitul programului de muncă.

                Îmbrăcămintea de protecție

                În funcție de mediul în care activează lucrătorilor trebuie să li se asigure îmbrăcăminte adecvată de protecție etichetată obligatoriu cu CE de către producători. Lucrătorii trebuie instruiți la intervale regulate cu privire la cerințele specifice pentru îmbrăcămintea individuală, utilizare corectă conform intenției, depozitare adecvată, verificarea gradului de protecție.

                Îmbrăcămintea de avertizare este un tip special de îmbrăcăminte de protecție care, prin efectul de semnalizare, atrage atenția asupra faptului că cineva se află într-o zonă periculoasă.

Îmbrăcămintea de avertizare trebuie purtată când se lucrează în zona căilor ferate, pe drumurile publice cu trafic în mișcare sau în zone periculoase, lucrări de construcții și întreținere pe drumuri (EN 471).

                În sezonul rece lucrătorilor trebuie să li se furnizeze echipament special conform EN 342. Pentru îmbrăcămintea de vreme rea scopul este protecție împotriva vântului, a ploii și a umezelii la sol pe tot parcursul anului (EN 343).

                Îmbrăcămintea de protecție trebuie înlocuită dacă nu mai îndeplinește scopul protectiv.