Protectie respiratorie
Alegerea dispozitivelor pentru protecție respiratorie este esențială pentru asigurarea siguranței purtătorului și necesită cea mai mare grijă. Tipul, compoziția și concentrația substanțelor periculoase, condițiile de lucru, valorile limită de expunere ocupațională sunt criterii care trebuie respectate de către fiecare utilizator în parte atunci când se alege protecția respiratorie. Trebuie să fie un volum suficient de oxigen în mediu.  Aerosolii și particulele fine sunt două dintre cele mai periculoase riscuri pentru sănătate într-un mediu de lucru. Filtrele măștilor oferă grade de protecție clasate FFP1, FFP2, FFP3. Măștile desemnate cu NR pot fi utilizate până la opt ore, cele cu ,,R,, pot fi folosite până la 24 ore. Modelele de mască uvex nu oferă o protecție adecvată pentru spațiul de lucru unde este obligatorie masca pentru gaz.
OEL - valorile limită ale expunerii profesionale - concentrația medie a unei substanțe din aer, la locul de muncă, până la care nu trebuie să se aștepte nici o deteriorare. OEL pot fi utilizate în mod intermediar pentru evaluarea riscurilor la locul e muncă. 
MWC - concentrația maximă la locul de muncă 
TRC - concentrația tehnică de referință